KNX

KNX er det eneste globale standarden for bygg automasjon til bolig og næringsbygg. KNX Association utvikler og er eier av KNX teknologien – verdens STANDARD for alle applikasjoner for bolig og næringsbygg.

KNX standarden omfatter styring og kontroll av løsninger for alt fra lys og solavskjerming til varme, kjøling, ventilasjon, alarmovervåking, energikontroll, lyd og mye mere. Teknologien kan brukes både i nye og i eksisterende boliger og næringsbygg. KNX er godkjent etter følgende standarder.

  • European Standard (CENELEC EN 50090 and CEN EN 13321-1)
  • US Standard (ANSI/ASHRAE 135)
  • Chinese Standard (GB/T 20965)
  • International Standard (ISO/IEC 14543-3)

Eksterne kilder