Nybygg

Vi jobber tett med alle lokale leverandører i Norge og Europa. Dette gjør at vi kan levere produkter og tjenester til en rimelig pris fra ABB, Berker, Busch-Jaeger, Elsner, Function, Gira, Hager, Merten, NETx, Siemens, MDT, Zennio og Weinzierl.

Installatører kan bruke oss i en aktiv prosess. Vi følger dere hele veien fra leveranse til installering, system integrering og til service på anlegget

Byggherrer benytter vår tekniske kompetanse innenfor faget. Bistand til prosjektering og videre drift av anlegget.

Eksisterende bygg

Fremtiden hører ikke bare hjemme i nye bygg, det har og en plass i eksisterende bygg. Vi kan hjelpe med planlegging av teknisk utstyr ved renovasjon og utbedring av eksisterende bygg.

Dersom du har et eldre bygg med KNX allerede integrert kan vi hjelpe med en oppgradering og andre justeringer.

Installatører og byggherrer har en fast partner slik at man ikke har flere leverandører å forholde seg til. Funksjonen man finner i produkter kan være svært forskjellig fra leverandør til leverandør.

Service og drift

Når anlegget først er integrert i et bygg lønner det seg å kjøre diagnoser. Slik at man vet at anlegget virker og alle produktene snakker med hverandre.

Vi har langt erfaring med dette, og har løsninger for alle nivåer. Våre kunder spenner seg fra små barnehager til store sykehus.

Når anlegget blir digitalisert blir arbeidet for vaktmester betraktelig lettere og kostnadene redusert. Man får muligheten til å finne eventuelle feil før brukeren selv oppdager dem. Da kan man lese ut statuser og finne rapporter basert på historikken i prosjektet. Disse rapportene forteller om utstyret sender riktig, og opprettholder de verdiene det skal ha. Desto større anlegget blir desto viktigere er denne jobben, da produktene er spredt over flere bygg og etasjer.